Wygrywamy z Aforti!

Kolejna pozytywnie rozstrzygnięta sprawa wpływa na nasze konto!

W niniejszej sprawie konsument został pozwany z roszczeń wynikających z umowy pożyczki przez wtórnego nabywcę wierzytelności tj. Afortii Collections S.A. z siedzibą w Warszawie. Klient powierzył nam zaufanie i zlecił reprezentację jego interesów w postępowaniu sądowym. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym uważaliśmy, że żądanie powoda jest całkowicie niewykazane. Naszym zdaniem powództwo jako nieudowodnione co do zasady nie zasługiwało na uwzględnienie. Sąd Rejonowy w Wołominie przyznał nam rację i oddalił roszczenie strony przeciwnej w całości.