Ile kosztuje rozwód – co wpływa na koszt rozwiązania małżeństwa?

ile kosztuje rozwód

W sprawach rozwodowych ponosimy dwa rodzaje wydatków: koszty procesu, czyli opłaty sądowe oraz koszty pomocy profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego. Od czego zależy, ile zapłacimy za zakończenie małżeństwa? Ile kosztuje pozew rozwodowy? Czy można jakoś obniżyć koszty postępowania rozwodowego? Niżej odpowiadamy Wam na te i inne pytania.

Ile kosztuje rozwód z adwokatem?

Ciężko nie wspomnieć od razu o adwokacie, mówiąc o tym, ile wyniesie nas sprawa rozwodowa. Koszty wiążą się zarówno z opłatami sądowymi, jak i honorarium prawnika. Dlaczego tak jest? Samodzielnie ciężko odnaleźć się w toku postępowania, zwłaszcza gdy chcemy wziąć rozwód z orzeczeniem o winie. Koszty zaczynają się jednak jeszcze zanim sprawa trafi do sądu. Mowa o napisaniu pozwu rozwodowego – to pismo procesowe, więc jego forma i wskazania co do treści są uregulowane prawnie. Raczej nie napiszesz sam(a) swojego pozwu rozwodowego bez umiejętności adwokata czy radcy prawnego, dlatego to jemu warto powierzyć to zadanie.

Ile kosztuje napisanie pozwu rozwodowego i złożenie go do sądu?

To, ile kosztuje napisanie pozwu rozwodowego, zależy od stopnia skomplikowania sprawy – im więcej kwestii będziesz chciał(a) uregulować przed sądem (zamiast tylko we dwoje z małżonkiem), tym bardziej rozbudowane pismo będzie musiał napisać Twój prawnik. W konsekwencji większa będzie całkowita opłata za rozwód z adwokatem.

Pomijając to, ile kosztuje pozew rozwodowy u adwokata, czeka nas jeszcze uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł przed wniesieniem pozwu. Jak to zrobić? Wpłacasz wspomnianą sumę na konto przelewem lub osobiście w odpowiednim sądzie okręgowym. Bez tej opłaty pozew o rozwód nie zostanie w ogóle rozpatrzony, dlatego musisz dołączyć do niego potwierdzenie wpłaty jako załącznik. Czy to koniec kosztów sądowych? To zależy od tego, jakie masz żądania.

Dodatkowe koszty w sprawie rozwodowej

Możesz wnieść w sądzie różne roszczenia, biorąc rozwód. Ile kosztuje każde z nich?

 • wniosek o podział majątku – zgodny podział majątku przy rozwodzie kosztuje 300 zł, ale przy sądowym podziale majątku zapłacimy już 1000 zł
 • wniosek o eksmisję drugiego małżonka z Waszego mieszkania – 200 zł,
 • wniosek o udzielenie, zmiana lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia (dotyczy m.in. alimentów lub kontaktów z dziećmi, kiedy trwa postępowanie rozwodowe) – 100 zł,
 • wniosek o przyznanie alimentów – opłata sądowa zależy od wysokości alimentów dochodzonych przez małżonka.

Jeśli macie dzieci i nie możecie ustalić związanych z nimi kwestii samodzielnie, sąd może doliczyć do opłat koszt opinii biegłych sądowych. Chodzi o powołanie Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, czyli psychologów i psychiatrów, którzy wydadzą opinię na temat np. więzi łączących dzieci z każdym z rodziców i ich wspólnych kontaktów. Ten wydatek waha się między 500 a 1000 zł.

Ponadto sądowi może być potrzebne przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora, który zbada warunki, w jakich żyją małoletnie dzieci stron. Wtedy będzie trzeba wnieść opłatę sądową w wysokości najczęściej 75zł.

Kolejna kwestia to mediacje – jeśli sąd nie może jednoznacznie stwierdzić, że nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego na wszystkich płaszczyznach, proponuje małżonkom mediacje. Jeśli się na nie zgodzicie, za pierwsze spotkanie ze specjalistą zapłacicie 150 zł+VAT, a za każde kolejne 100 zł+VAT, ale łącznie nie więcej niż 450 zł+VAT. Dojdzie też zwrot wydatków  dla mediatora.

adwokat rozwód cennik

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie? Jak obniżyć koszty rozwodu?

Sprawy rozwodowe zawsze są obarczone inicjującą opłatą w wysokości 600 zł, ale jeśli wszystko dobrze zaplanujecie, na tym mogą kończyć się koszty sądowe. Pozostałe opłaty będą związane tylko z wizytami u prawnika i napisaniem pozwu. Co więc obniża koszty rozwodu? Najmniej za pomoc adwokata zapłacą pary, które:

 • wezmą rozwód bez orzekania o winie;
 • nie mają dzieci;
 • mają sprecyzowaną przyczynę rozstania i mogą zgodnie potwierdzić, że łączące ich więzi ekonomiczna, fizyczna i duchowa ustały;
 • nie chcą przeprowadzać sądowego podziału majątku w ramach sprawy o rozwód.

A ile kosztuje sprawa rozwodowa, jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci? Oprócz rozwiązania małżeństwa muszą wówczas załatwić wszystkie kwestie związane z najmłodszymi – władzę rodzicielską, miejsce zamieszkania dzieci i ich kontakty z rodzicami, wysokość alimentów.

Żeby koszty sprawy rozwodowej były niższe, rodzice mogą ustalić to wszystko bez udziału sądu. W tym celu adwokat zaproponuje Wam spisanie tzw. porozumienia rodzicielskiego. Wtedy zapłacisz tylko za spotkanie z prawnikiem, a nie za jego uczestnictwo w długotrwałym postępowaniu dotyczącym małoletnich dzieci stron. Nie będzie trzeba też płacić za powołanie Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów.

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Jeśli żądasz orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka, to cały koszt rozwodu wzrośnie. Wynika to z rozszerzenia obowiązków Twojego prawnika, który pomoże Ci wówczas zebrać materiał dowodowy świadczący o winie drugiej strony za rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie dochodzą nam jeszcze koszty związane z czasem trwania całego postępowania – taka sprawa może ciągnąć się miesiącami, a nawet latami, jeśli drugi małżonek będzie równie zawzięcie dowodzić swojej niewinności.

ile kosztuje rozwód z adwokatem

Kto ponosi koszty rozwodu i opłaty sądowe?

Zgodnie z ogólną regułą ponoszenia kosztów, koszty procesu ponosi ta strona, która przegrała sprawę. Przenosząc tę zasadę na grunt spraw o rozwód, całość kosztów procesu poniesie małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. 

W zależności od tego, jakie będzie orzeczenie rozwodu, możesz otrzymać zwrot:

 • 100% kosztów procesu, jeśli w orzeczeniu kończącym postępowanie sąd uzna winę drugiej strony;
 • 50% kosztów procesu, jeśli sąd uzna obie osoby za winne;
 • 75% kosztów procesu, jeśli weźmiecie rozwód za porozumieniem stron.

W uzupełnieniu powyższego trzeba dodać, że koszty pomocy prawnej zwykle są zasądzane wg tzw. stawki minimalnej w sprawie o rozwód, wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Obecnie jest to kwota 720 zł. W wyjątkowych sytuacjach, przy długotrwałych i skomplikowanych sprawach jest szansa, że Sąd zasądza zwykle maksymalnie dwukrotność powyższej kwoty. 

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Zdarza się, że małżonek, który chce się rozwieść, nie ma na to po prostu pieniędzy. W takiej sytuacji nie musi płacić 600 zł przed złożeniem pozwu – zamiast tego musi złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów procesowych i dodać go jako załącznik. W takiej sytuacji powinien także wypełnić formularz o stanie majątkowym. Jest on dostępny przykładowo na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Zwolnienie od kosztów sądowych jest zarezerwowane do sytuacji wyjątkowych, kiedy to strona nie jest w stanie uiścić jakichkolwiek opłat. Jeśli Sąd dojdzie do przekonania, że małżonek wnioskujący o rozwód może częściowo ponieść koszty, przyzna mu częściowe zwolnienie od kosztów sądowych. 

FAQ:

1. Rozwód – koszty sądowe

Żeby wnieść pozew o rozwód niezbędne jest uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Do tego mogą dojść inne opłaty sądowe (np. za żądanie eksmisji, podział majątku, zabezpieczenie roszczeń, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego czy opinię biegłych).

2. Jaki jest koszt rozwodu z adwokatem?

To zależy od tego, czy chcesz, żeby w wyroku rozwodowym obarczono drugiego małżonka winą za rozpad związku. Jeśli tak, pomoc adwokata będzie obejmować zebranie materiału dowodowego przeciwko niemu, a także uczestnictwo w dłuższym postępowaniu rozwodowym – koszty więc automatycznie wzrosną.

3. Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

To najtańsza opcja dla obojga małżonków. Sąd zwraca wówczas połowę opłaty sądowej, a pomoc adwokata jest ograniczona do minimum – szczególnie jeśli para nie ma dzieci.