Pozew o rozwód – dokumenty składane do sądu

rozwód dokumenty

Tak jak każda sprawa, którą zajmuje się sąd, zakończenie związku małżeńskiego wiąże się z kwestiami formalnymi. Od tego, jak będzie wyglądał Twój pozew rozwodowy, w dużej mierze zależy to, jak potoczy się sprawa w sądzie. Chcąc wziąć rozwód, dokumenty najlepiej powierzyć adwokatowi. O czym należy pamiętać, kompletując „papiery rozwodowe”. Podpowiadamy.

Jak napisać pozew o rozwód?

Żeby zainicjować postępowanie rozwodowe, potrzebny jest opłacony pozew o rozwód – dokument, a dokładnie pismo procesowe, w którym nie tylko spisujemy dane obydwojga małżonków, ale także przedstawiamy sądowi naszą sytuację. Sprawa rozwodowa będzie bowiem oparta właśnie na treści, którą zawrzemy w pozwie – ważne jest więc, żeby zajęła się nim godna polecenia kancelaria adwokacka. Z nami współpracują adwokaci i radcowie prawni, których jak najbardziej możemy polecić. 

Czy mamy jakiś uniwersalny wzór pozwu rozwodowego? Niektóre dokumenty rozwodowe są do siebie bardzo podobne, ale każde małżeństwo jest inne, dlatego prawnik napisze pozew dopiero po Waszym spotkaniu. Niemniej, jest to pismo procesowe, więc jego struktura jest z góry określona – mamy w niej:

 • Dane powoda (osoby składającej dokumenty potrzebne do rozwodu) i pozwanego (drugiego małżonka) – imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy zamieszkania obu stron.
 • Oznaczenie sądu okręgowego – papiery rozwodowe, bo tak potocznie mówimy na pozew z załącznikami, składamy w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego lub wysyłamy je listem poleconym, biorąc potwierdzenie nadania. W sprawie rozwodowej orzeka sąd okręgowy właściwy dla ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków, pod warunkiem, że jeden z nich nadal mieszka w tym okręgu. Jeśli nie, wybieramy sąd właściwy dla zamieszkania pozwanego, a gdy nie można go ustalić – sąd miejsca zamieszkania powoda.
 • Sposób rozwiązania małżeństwa – pozew musi wskazywać, czy żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie, czy bez orzekanie o winie.
 • Wskazanie przyczyny rozwodu – pozew o rozwód trzeba uzasadnić, czyli wskazać, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, tj. ustały łączące ich więzi – fizyczna, duchowa i ekonomiczna.
 • Roszczenia powoda – to w tej części pozwu adwokat albo radca prawny gra największą rolę. Formułuje Twoje żądania dotyczące rozstrzygnięcia spornych kwestii, np. zajmowania wspólnego mieszkania, władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dziećmi itp. Możesz jednak złożyć pozew rozwodowy pozbawiony takich roszczeń i wszystko ustalić tylko z małżonkiem – więcej o tym w kolejnych częściach artykułu.
 • Wymienienie załączników do pozwu – wśród dokumentów rozwodowych zawsze musi znaleźć się potwierdzenie wpłaty 600 zł na poczet sądu (opłata sądowa za rozwód uiszczana w kasie sądu lub przelewem bankowym) albo wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, a także odpis aktu małżeństwa i jego kopia. Pozostałe dokumenty potrzebne np. do udowodnienia winy drugiemu małżonkowi opisaliśmy niżej.
załączniki do pozwu o rozwód

Jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie?

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron, czyli bez orzekania o winie, możemy szybko załatwić papiery rozwodowe. Wystarczy złożenie pozwu wraz z załącznikami w sądzie okręgowym. Gdy para nie ma małoletnich dzieci i jest zgodna co do rozstania, procedurę rozwodową załatwimy na jednej rozprawie.

Szybki rozwód bez orzekania o winie możecie wziąć również, jeśli macie małoletnie dzieci – do tego trzeba jednak wspólnych chęci rodziców do dostarczenia tzw. porozumienia rodzicielskiego przy składaniu pozwu do właściwego sądu okręgowego. W takim porozumieniu powinno znaleźć się:

 • miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie,
 • uregulowanie władzy rodzicielskiej i kontaktów rodziców z pociechami,
 • wysokość alimentów od rodzica, który nie będzie mieszkał z małoletnimi dziećmi.

Mimo że dobro dziecka dla większości rodziców jest wartością nadrzędną, to przy sprawach rozwodowych wiele kwestii się komplikuje – małżonkom ciężko dojść do porozumienia w kwestiach związanych z wychowywaniem pociech po orzeczeniu wyroku rozwodowego. Jak sobie pomóc? Najlepiej skorzystać z porady prawnej u adwokata, który napisze Twój pozew o rozwód. Prawnik może przeprowadzić z Wami mediacje i pomóc wypracować kompromis stawiający pociechy na pierwszym miejscu w tej niezwykle trudnej dla nich sytuacji.

Jeśli rodzice nie potrafią się dogadać i to rozprawa rozwodowa ma wszystko rozstrzygnąć, trzeba złożyć pozew o rozwód o stosownej treści. Chodzi o zawarcie w nim wszystkich żądań rodzica dotyczących dzieci. Papiery rozwodowe przygotuje dla adwokat lub radca prawny. 

Pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie

Orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków wymaga udowodnienia przed sądem swoich racji. Oczywiście i w tej sytuacji będzie trzeba złożyć pozew rozwodowy o odpowiednio zredagowanej treści. Mowa o zarzutach świadczących na niekorzyść pozwanego, które powinny być poparte dowodami. Mogą to być wydruki z rozmowami w sieci, SMS-ami, dokumenty medyczne, zeznania świadków, zdjęcia itp. Adwokat pomoże Ci złożyć przekonujący pozew wraz z załącznikami potwierdzającymi winę drugiej strony.

Kiedy składanie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie ma sens? Głównie wtedy, gdy Twoja sytuacja materialna pogorszy się po rozwodzie, bo np. to druga osoba była głównym żywicielem czy żywicielką rodziny. Wtedy możesz złożyć wniosek o alimenty od drugiego małżonka, któremu sąd udowodni winę za rozwiązanie małżeństwa.

Alimentów od byłej żony lub byłego męża możesz żądać również przy rozwodzie za porozumieniem stron, albo rozwodzie z winy obu stron. Warunkiem jest wtedy tzw. niedostatek, a nie tylko pogorszenie się statusu materialnego.

odpis pozwu rozwodowego

Załączniki do pozwu o rozwód

Po pierwsze pozew o rozwód należy złożyć w dwóch egzemplarzach – odpis pozwu rozwodowego zostanie dostarczony drugiemu małżonkowi. Dołączamy:

 • potwierdzenie wpłaty 600 zł lub wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpisy aktów urodzenia Waszych dzieci,
 • jeśli zawarliście małżeńską umowę majątkową i chcecie podzielić majątek w sądzie, złóżcie też jej odpis,
 • jeśli planujesz złożyć pozew rozwodowy z orzekaniem o winie, do załączników dojdą również wszystkie dokumenty świadczące o winie drugiego małżonka,
 • porozumienie rodzicielskie, jeśli je spisaliście.

Żeby sprawnie wziąć rozwód, dokumenty muszą być właściwie skompletowane – inaczej sąd cofnie pozew, a cała sprawa się opóźni. Najlepiej więc już od początku skorzystać z porady prawnej u doświadczonego adwokata. 

FAQ:

1. Wzór pozwu o rozwód – jak napisać?

Pozew o rozwód to pismo procesowe, więc ma pewne stałe elementy. Musi zwierać oznaczenie sądu okręgowego, dane stron postępowania, uzasadnienie żądania rozwodu, stosunek powoda do winy za rozpad małżeństwa. Reszta treści różni się w zależności od żądań małżonka składającego papiery rozwodowe.

2. Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu bez orzekania o winie?

W Biurze Podawczym właściwego sądu okręgowego składamy pozew o rozwód w dwóch egzemplarzach, odpis aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci pary, potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł lub wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i porozumienie rodzicielskie, jeśli małżonkowie je spiszą.

3. Jakie dokumenty do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Oprócz powyższych dokumentów trzeba dostarczyć dowody świadczące o winie drugiej osoby – zdjęcia, SMS-y, maile lub chaty, dokumentację medyczną, powołanie świadków i inne.