Na czym polega windykacja należności?

windykacja co to

Krótki sygnał SMS-a przerywa Ci skupienie w pracy. „To znowu oni”, myślisz, a na Twoim czole pojawia się cienka warstwa nerwowego potu. Kolejna wiadomość od windykatora potęguje Twój już i tak stres i wtedy znowu myślisz – cały dzień spisany na straty. Jeśli jeszcze nie wiesz, na czym polega windykacja, co to zmienia w Twoim życiu i jak się w tej sytuacji zachować – po przeczytaniu dzisiejszego artykułu wszystko stanie się jasne.

Windykacja – co to jest?

Windykacja długów to proces złożony z kilku etapów, zbiór czynności, które mają jeden cel – odzyskanie niespłaconych należności, czyli żądanie od dłużnika zapłaty długów. Windykacja z zasady jest zgodna z prawem i obejmuje tylko legalne metody egzekwowania spłaty długów pochodzących z faktur nieuregulowanych w terminie płatności, rachunków, pożyczek, rat kredytów, alimentów itp.

Odzyskiwanie długów przez windykację rozpoczyna się, kiedy dłużnik zalega ze spłatą zobowiązania i jednocześnie nie ma z nim kontaktu. Wierzyciel może zdecydować się na skierowanie sprawy do sądu, po czym zwykle następuje egzekucja komornicza. Alternatywą jest właśnie windykacja długu, czyli ściąganie należności niżej opisanymi metodami.

Proces windykacji – firmy zmuszające do spłaty należności

Zastanawiasz się, dlaczego pisze do Ciebie przedstawiciel przedsiębiorstwa, od którego nigdy nic nie pożyczałeś, a może nawet nigdy o nim nie słyszałeś? To właśnie firma windykacyjna zajmująca się odzyskiwaniem długów, które masz u wierzyciela. Niektórzy wybierają samodzielne działania windykacyjne, ale skuteczniejsze jest oddanie ich w ręce specjalistów. Windykację może prowadzić przykładowo przeznaczony do tego oddział banku, ale często zajmują się tym polskie lub zagraniczne firmy windykacyjne. Jak to działa i czemu to one mogą dochodzić roszczeń?

Firma windykacyjna często przejmuje Twój dług od wierzyciela i od tego momentu nie jesteś winny/-a temu wierzycielowi, tylko właśnie wybranej przez niego firmie. Takich przedsiębiorstw jest całkiem sporo, ale ich działalność nie jest do końca uregulowana w polskim prawie. Teoretycznie windykacja powinna być oparta na dialogu i mediacjach, ale w praktyce windykatorzy mają za zadanie wywierać na dłużniku presję i bezwarunkowo dążyć do spłaty należności.

windykacja należności

Procedura windykacyjna – rodzaje windykacji długów

Spłatę należności można egzekwować na różne sposoby:

  • Windykacja polubowna / windykacja miękka – polega na dochodzeniu spłaty długu bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Firma windykacyjna przypomina dłużnikowi o obowiązku spłaty zadłużenia, wykorzystując np. wezwanie do zapłaty (często z odsetkami). Miękka windykacja może być męcząca dla dłużnika, bo często wiąże się z natarczywymi próbami kontaktu – SMS-ami, telefonami (windykacja telefoniczna), mailami. Windykację polubowną można podzielić na pośrednią (wiadomości, pisma itp.) i bezpośrednią (windykacja terenowa, czyli nachodzenie dłużnika).
  • Windykacja sądowa / windykacja twarda – jeśli dłużnik nie spłaci należności podczas windykacji polubownej, firma windykacyjna może wkroczyć na kolejny poziom. Dłużnikowi grozi wówczas postępowanie sądowe, a następnie otrzymanie nakazu zapłaty – to podstawa do rozpoczęcia postępowania komorniczego. Dodatkowo taka osoba jest wpisywana na listę dłużników.
  • Windykacja egzekucyjna / windykacja komornicza – ostateczny sposób na odzyskanie długu, stosowany po tym, jak firma windykacyjna wygra w postępowaniu sądowym. Na dłużnika spadają kolejne zobowiązania – koszty windykacji egzekucyjnej i koszty zastępstwa procesowego, a jego majątek zostaje zajęty. Proces po windykacji polubownej jest też określany jako windykacja sądowo-egzekucyjna. Wierzyciel może również załatwić to w e-sądzie w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Windykacja długów – jakie prawa ma windykator?

Przyjrzyjmy się bliżej metodom stosowanym w procesie windykacji. Po pierwsze należy pamiętać, że firmy windykacyjne to nie komornicy, postępowanie windykacyjne to nie postępowanie egzekucyjne. Do usług firmy windykacyjnej należy przede wszystkim nakłonienie dłużnika do spłaty długów różnymi środkami. Dopiero jeśli to nie przyniesie skutku, sprawa może przyjąć formę windykacji sądowej, a w konsekwencji – interwencji komornika.

Co ważne – firmy windykacyjne nie mogą przekroczyć pewnej granicy. Dłużnik nie może czuć się zagrożony, np. przez zbyt częste nachodzenie jego rodziny w domu. Co więcej, nie musi nawet rozmawiać z windykatorem, ani wpuszczać go do swojego mieszkania.

Postępowanie egzekucyjne a windykacja należności

W przeciwieństwie do windykatora komornik ma większe prawa, bo działa jako organ egzekucyjny na podstawie przepisów prawa. Może zabrać dłużnikowi majątek i wartościowe przedmioty – ma prawo przeszukać jego dom, a nawet zająć całą nieruchomość. Może zasięgać wszelkich informacji, które pomogą mu w skutecznej egzekucji komorniczej. Kolejny środek, jaki może wykorzystać, to zablokowanie rachunku bankowego na poczet spłaty długu, zajęcie wynagrodzenia albo świadczenia emerytalnego. 

Żeby komornik miał do tego wszystkiego prawo, windykator musi rozpocząć windykację sądową. Składa wówczas pozew o zapłatę długów do sądu i wnioskuje uzyskanie klauzuli wykonalności. Jeśli dłużnik nadal uchyla się od spłaty należności, do akcji wkracza komornik.

Ile trwa windykacja?

To, ile potrwa postępowanie polubowne, zależy od specyfiki działania konkretnej firmy windykacyjnej. Jeśli odzyskanie należności nie dojdzie do skutku i będzie potrzebna twarda windykacja, to sprawa przenosi się do sądu, a co za tym idzie – wszystko się przedłuża. Czas oczekiwania na rozprawę może zająć nawet kilka miesięcy. Następnie trzeba jeszcze czekać, aż sąd wyda nakaz zapłaty.

Windykacja długu osoby zmarłej

Skuteczna windykacja należności od dłużnika jest możliwa nawet po jego śmierci, jeśli długi przejdą na spadkobierców w postępowaniu spadkowym. Wierzyciel może wtedy dalej dążyć do dochodzenia swojej własności i rościć o spłatę zadłużenia przez spadkobierców.

Dopadła Cię windykacja długów? Zaplanuj skuteczne oddłużanie

Działania wobec dłużnika mogą przyjąć bardzo nieprzyjemną, wręcz zagrażającą mu postać. Nękanie, nachodzenie, natarczywe próby kontaktu – presja psychiczna wywierana przez firmy windykacyjne może przerosnąć każdego. Jak sobie z tym poradzić? Kontaktując się z kancelarią oddłużeniową – pomożemy Ci wyjść ze spirali zadłużenia.

Windykacja faktur, kredytów czy innych zobowiązań to sytuacja, którą ciężko „ogarnąć” w pojedynkę. W starciu z firmą, która odzyskiwaniem należności zajmuje się codziennie, większość dłużników nie ma szans – i nic w tym dziwnego. Na szczęście razem z nami możesz opracować plan wychodzenia z długów, a negocjacjami z windykatorem zajmie się doświadczony prawnik. Zanim dojdzie do spłacenia zobowiązania, sprawdzimy również, czy dług istnieje i czy się nie przedawnił.

FAQ:

1. Windykacja – co to oznacza dla dłużnika?

Windykacja należności to zgodne z prawem dochodzenie roszczeń przez wierzyciela. Obejmuje środki polubowne w celu zmotywowania dłużnika do dobrowolnej spłaty zobowiązań (np. SMS-y, telefony, pisma). Jeśli nie poskutkują, może przenieść sprawę do sądu.

2. Co to jest windykacja terenowa?

Windykacja terenowa to proces odzyskiwania należności za pomocą bezpośrednich metod – rozmów z dłużnikiem w domu lub miejscu pracy. Firmy windykacyjne często ją stosują.

3. Windykacja długów – co zrobić?

Skontaktuj się z kancelarią oddłużeniową konsument-wygrywa.pl, która przygotuje dla Ciebie plan oddłużania i będzie negocjować w Twoim imieniu z windykatorem.