Oddłużanie w ZUS-ie i urzędzie skarbowym – na czym polega?

zadłużenie zus

Wielu przedsiębiorców ma problem z regularnym płaceniem składek, które szybko mogą przekształcić się w rosnące zadłużenie. ZUS i urząd skarbowy przewidują wówczas szereg konsekwencji dla właściciela firmy oraz jego pracowników, dlatego warto jak najszybciej uregulować należności. Zobacz, jak przeprowadzić skuteczne oddłużanie w ZUS-ie i urzędzie skarbowym.

Zadłużenie – ZUS

Każdy przedsiębiorca prowadzący firmę jest zobowiązany do odprowadzania składek ZUS – m.in. za ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie socjalne. Wysokości składki ZUS zależą od wynagrodzeń, ulg i zwolnień – można znaleźć je na stronie internetowej ZUS-u.

Jeśli masz zaległe składki, należności zaczną generować odsetki, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych nałoży na Ciebie inne, poważne konsekwencje zadłużenia. Przykładowo mogą to być:

 • odebranie praw do pobierania zasiłku chorobowego,
 • odmowy prób uzyskania dofinansowań,
 • odmowy wniosków o kredyty gotówkowe,

Nierzetelne prowadzenie działalności gospodarczej ma więcej konsekwencji. ZUS może także wszcząć postępowanie egzekucyjne i złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika. Co więcej, Zakład może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (np. jeśli przedsiębiorca potrąci części składek ZUS z wynagrodzenia pracownika, a nie przekaże ich do ZUS-u) – kara za nie wynosi do trzech lat pozbawienia wolności (według art. 218 par 3 kk.).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – jak sprawdzić zadłużenie?

Jeśli nie wiesz, czy masz długi względem ZUS-u albo chcesz sprawdzić zadłużenie w ZUS-ie, możesz zrobić to przez PUE. ZUS udostępnia te oraz wiele innych informacji na Platformie Usług Elektronicznych. ZUS wyświetla dane o zadłużeniu, odsetki i inne w tabeli w zakładce „Należne składki i wpłaty”. Zwróć uwagę na kolumnę „Saldo WN” – tutaj znajdziesz wysokość długu.

Spłata zobowiązań z tytułu nieopłaconych składek ZUS

Odroczenie terminu płatności składek ZUS

Dłużnicy często decydują się na odroczenie terminu płatności składek ZUS. Aby to zrobić, musisz złożyć odpowiedni wniosek. Po pozytywnym rozpatrzeniu zawrzesz ugodę z ZUS-em, dzięki której możesz spłacić dług w późniejszym terminie. To najlepsza opcja, jeśli nie masz jeszcze zaległości, ale wiesz, że będziesz mieć problemy z płatnością składek w przyszłości. Warto wiedzieć, że po ugodzie odroczeniu ulegają tylko przyszłe składki, a ponadto zostanie naliczona opłata prolongacyjna w wysokości 50% odsetek.

Rozłożenie długu na raty

Jeśli zależy Ci na zmniejszeniu długu i rozłożenie go na raty, wymagane jest złożenie wniosku. W piśmie powinny znaleźć się takie informacje jak:

 • Twoje dane,
 • informacje o długu,
 • przyczyny powstania zaległości,
 • sposób rozwiązania problemu,
 • rodzaj wsparcia, jakiego poszukujesz.

Aby rozpatrzyć Twój wniosek, ZUS ma czas do 2 miesięcy. Jeżeli otrzymasz pozytywną decyzję, ZUS stworzy dla Ciebie umowę z nowym planem spłaty zobowiązań. W tym przypadku także istnieje konieczność uiszczenia opłaty prolongacyjnej (50% odsetek).

Umorzenie należności

W wyjątkowych sytuacjach możesz starać się także o umorzenie składek. ZUS dość rzadko udziela umorzenia należności z tytułu składek – okoliczności te są ściśle określone i znajdziesz je na stronie internetowej ZUS-u. Przykładowo o umorzenie składek mogą starać się:

 • obecni oraz przeszli płatnicy składek,
 • pełnomocnicy dłużników,
 • osoby, na które przeniesiono odpowiedzialność spłaty długu,
 • małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie w ZUS-ie z tytułu składek współmałżonka.

Umorzenie składek jest dość skomplikowanym procesem. ZUS odmówi, jeśli nie stwierdzi nieściągalności należności lub nie uzna, że dłużnik pozostaje w trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej. Sięgnij po pomoc naszych pracowników, a dołożymy wszelkich starań, aby wyprowadzić Cię z ciążących długów – wystarczy telefon lub e-mail.

długi zus

Przedawnienie – długi – ZUS

Warto wiedzieć, że długi z tytułu składek ulegają przedawnieniu po 5 latach od terminu spłaty. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od uregulowania zaległości (zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). W praktyce bardzo trudno jest określić, czy dług w ZUS-ie uległ przedawnieniu, ponieważ okres przedawnienia można łatwo przerwać.

Wierzyciel wciąż będzie domagać się spłaty zadłużenia, jeśli w ciągu 5 lat:

 • zawrzesz ugodę z Zakładem,
 • złożysz wniosek o rozłożenie długu na raty,
 • wystąpisz o odroczenie terminu płatności składek,
 • ZUS rozpocznie postępowanie egzekucyjne,
 • niezależny organ (np. sąd) musi wydać decyzję o przedawnieniu.

Nie warto więc czekać na przedawnienie i rosnące konsekwencje długów. Specjaliści z naszej Kancelarii Oddłużeniowej Konsument-wygrywa.pl przygotują dla Ciebie skuteczny plan działania.

Dług w urzędzie skarbowym – jak sprawdzić?

Przedsiębiorcy mogą wpaść zarówno w długi w ZUS-ie, jak i w urzędzie skarbowym. Jeśli chcesz sprawdzić wysokość długu w urzędzie skarbowym, należy sporządzić wniosek o uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenie o wysokości długu. We wniosku koniecznie zawrzyj informacje, jakie dane chcesz otrzymać – w przeciwnym wypadku nie dostaniesz potrzebnego dokumentu albo podane rekordy będą niekompletne. Zwróć się do nas o pomoc, a pokażemy Ci, jak poprawnie sporządzić taki dokument.

Spłata długów w urzędzie skarbowym

Jeśli chcesz spłacić długi w urzędzie skarbowym, możesz zastosować te same metody, co w przypadku ZUS-u, przykładowo możesz starać się o rozłożenie długu na raty. Wystarczy przygotować i dostarczyć odpowiedni wniosek oraz poczekać na pozytywną decyzję. Wówczas podpiszesz umowę, określającą wysokość, liczbę rat oraz terminy ich spłat.

Umorzenie należności przysługuje Ci tylko w wyjątkowych sytuacjach, jak szkody wyrządzone przez klęski żywiołowe czy jeżeli istnieje potrzeba wspierania dziedzictwa narodowego.

Długi z urzędu skarbowego także ulegają przedawnieniu po 5 latach od terminu spłaty. Jednak jeśli urząd w jakikolwiek sposób skontaktuje się z Tobą, aby uregulować dług, bieg przedawnienia zostanie przerwany. Nie czekaj na niego i nie pozwól, aby odsetki doprowadziły Cię do spirali zadłużenia lub, co gorsza, do odpowiedzialności karnej. Konsument-wygrywa.pl przeprowadzi Cię przez proces spłaty, a Ty skupisz się na odzyskaniu płynności finansowej.

FAQ

1. Czy za niepłacenie ZUS-u można iść do więzienia?

Tak. Jeśli zalegasz w opłacaniu składek, ale mimo to potrącasz ich wysokość z wynagrodzenia pracowników, może grozić Ci nawet trzy lata pozbawienia wolności.

2. Kiedy przedawnia się dług wobec ZUS-u?

Dług ZUS ulega przedawnieniu po 5 latach od terminu płatności zobowiązań. Bieg przedawnienia może być jednak bardzo łatwo przerwany, dlatego warto uregulować należności.

3. Jak sprawdzić zadłużenie w urzędzie skarbowym?

Do urzędu skarbowego trzeba złożyć wniosek o wydanie pisma, które określa wysokość długu. W dokumencie zaznacz, jakich konkretnie informacji poszukujesz, aby uzyskać jasną odpowiedź.