Apelacja Profi Credit S.A. oddalona. Powództwo oddalone w całości w dwóch instancjach!

Powództwo Profi Credit S.A. o zapłatę ponad 7000 zł oddalone w dwóch instancjach.

Apelacja wspomniana w tytule jest kolejną sprawą ze znanym podmiotem Profi Credit S.A.

Pani Anna poprosiła nas o pomoc. Sprawa dotyczyła zapłaty kwoty ponad 7000 zł. Pani Anna z uwagi na trudną sytuację zaciągnęła u Profi Credit S.A. pożyczkę. W umowie obciążono ją dodatkowymi rażąco wygórowanymi opłatami, których suma dorównywała kwocie udzielonej pożyczki.

W terminie dwóch tygodni od odebrania nakazu zapłaty klientka dostarczyła dokumentację. Po jej przejrzeniu złożyliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty. W sprzeciwie przedstawiliśmy argumenty przemawiające za niezasadnością powództwa. Pożyczkodawcy często w umowach z konsumentami stosują niedozwolone postanowienia umowne. Naszym zdaniem powód w postępowaniu sądowym dochodził wyłącznie opłat o charakterze nienależnym. W związku ze złożeniem sprzeciwu sprawę przekazano do postępowania zwykłego. Nastąpiła wymiana pism procesowych i w rezultacie Sąd I instancji w całości oddalił powództwo.

Niestety sprawa nie zakończyła się na tym etapie. Powód – Profi Credit S.A. złożył apelację i zaskarżył wydany wyrok w całości.

Po otrzymaniu apelacji powoda Pani Anna ponownie zwróciła się do naszej Kancelarii. W naszej odpowiedzi na apelację zakwestionowaliśmy jego stanowisko.

Na rozpoznanie sprawy Pani Anny przez Sąd II instancji czekaliśmy prawie siedem miesięcy. Bezsprzecznie rozstrzygnięcie bardzo Nas ucieszyło.

Sąd Okręgowy w Łodzi przychylił się do naszego stanowiska. Apelację uznano za bezpodstawną i oddalono.

Interesuje Cię skuteczne oddłużanie?
Posiadasz zadłużenie i potrzebujesz pomocy na etapie przedprocesowym czy w postępowaniu sądowym? Zgłoś się do naszej kancelarii. Nasz zespół doświadczonych prawników – adwokatów i radców prawnych pomoże Ci!

Na koniec, zachęcamy do zapoznania się z naszym wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/oddalenie-powodztwa-sad-oddala-powodztwo-z-if-finance-poland-sp-z-o-o/

wyrok_profi_credit_sa