Nakaz zapłaty i oddalenie powództwa ID Finance Poland sp. z o.o.

Przedstawimy Państwu stan faktyczny sprawy, której początkiem był nakaz zapłaty. Zakończyło ją oddalenie powództwa ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dziś opiszemy sprawę, w której klient otrzymał nakaz zapłaty, po którym wywalczyliśmy oddalenie powództwa. Powód złożył do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Nakaz był bezpodstawny. Sprawa została przekazana do sądu w Radomiu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Sprawa dotyczyła ponad tysiąca złotych (podstawa: umowa pożyczki).

Złożyliśmy pismo procesowe. Zauważyliśmy, że dokumenty strony nie potwierdzają faktów, o których wspomina powód i nie ma powodu aby wydać nakaz zapłaty. Inicjator postępowania uważał, że roszczenie jest udowodnione. Co więcej, z ostrożności procesowej wskazywał, że w sprawie ma miejsce bezpodstawne wzbogacenie.

Konsekwentnie podkreślaliśmy, że zmiana powództwa, której próbował dokonać powód jest niezgodna z prawem.

Jakie orzeczenie wydał sąd rozpoznający sprawę?

Sąd Rejonowy w Radomiu oddalił powództwo. Pozwany tj. konsument nie ma żadnego długu do uregulowania na rzecz stron powodowej.

Kiedy Twój kran się psuje, szukasz hydraulika. Gdy masz problem z autem, idziesz do mechanika. Kiedy otrzymasz pozew lub sądowy nakaz zapłaty, słusznym działaniem jest kontakt z prawnikiem. Skomplikowany spór sądowy jest materiałem dla naszego doświadczonego zespołu. Specjaliści od oddłużania i prawnicy wiedzą jak poradzić sobie z Twoim problemem.

Sprawdź nasz poprzedni wpis https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/pozew-przeciwko-konsumentce-wygrana-sprawa-sadowa-z-profi-credit