Nakaz zapłaty z Prokury i nasza wygrana

Otrzymałeś nakaz zapłaty z Prokury? Nie wiesz co zrobić, gdy Sąd przesłał Ci pozew od Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego?

Nawet jeśli paraliżuje Cię nakaz zapłaty z Prokury podejmij walkę o swoje prawa! Pamiętaj, że jako konsumentowi przysługują Ci szczególne uprawnienia. Warto je wyartykułować w toczącym się postępowaniu sądowym.

Poniżej przedstawiamy historię naszego klienta. Pokazuje dlaczego warto podjąć obronę procesową i toczyć batalię sądową. Aż do prawomocnego zakończenia postepowania.

Kilka miesięcy temu zgłosił się do nas klient z nakazem zapłaty otrzymanym przesyłką poleconą z Sądu Rejonowego w Końskich. Po przesłaniu nam dokumentacji dołączonej do pozwu wnieśliśmy w imieniu klienta sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W piśmie szeroko argumentowaliśmy, że Prokura NSFIZ nigdy nie nabyła żadnej wierzytelność w stosunku do pozwanego oraz fakt, iż wierzyciel nie wykazał swojego roszczenia co do zasady oraz wysokości. W toku postępowania powód odniósł się do naszych zarzutów i przedłożył całą dokumentacje pożyczkową z Vivus Finance sp. z o.o.

Sąd I instancji wydał wyrok, w którym zasądził całą wysokość dochodzonego przez powoda roszczenia.

Gdyby postępowanie zakończyło się na tym etapie, pozwany byłby zobowiązany do zapłaty na rzecz powoda kwoty przekraczającej osiem tysięcy złotych. Po uzyskaniu uzasadnienia wyroku, z uwagi na fakt, że Sąd nie dokonał prawidłowej oceny dowodów zaproponowaliśmy klientowi wniesienie apelacji. Pozwany przesłał nam pełnomocnictwo do drugiej instancji, a my w jego imieniu sporządziliśmy środek zaskarżenia.

W apelacji podnieśliśmy szereg zarzutów, wobec ustaleń dokonanych przez Sąd Rejonowy w Końskich i wnieśliśmy o zmianę wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości. Prokura NSFIZ wniosła odpowiedź na apelację żądając, by Sąd oddalił naszą apelację. Co zrobił Sąd Okręgowy w Kielcach?

Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok w całości i oddalił powództwo.

Pozwany nie ma żadnego obowiązku, aby płacić na rzecz powoda jakąkolwiek kwotę pieniędzy. Nasz klient podjął pewne ryzyko związane z wniesieniem apelacji, lecz decyzja ta przyniosła wymierne korzyści. Dzięki zmianie zaskarżonego wyroku, w kieszeni klienta zostało ponad osiem tysięcy złotych. Warto dodać, że orzeczenie Sądu Okręgowego w Kielcach jest prawomocne!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/pozyczka-w-mikrokasa-sa-i-wygrana-w-sadzie/