Pożyczka w Mikrokasa S.A. i wygrana w sądzie.

Początkiem tej historii była pożyczka w Mikrokasa S.A. Już na samym początku dla klienta sprawa wydawała się beznadziejna.

Pożyczka w Mikrokasa S.A. wiązała się dla klienta z tym, że co prawda otrzymał kilka tysięcy złotych, jednak w zamian zobowiązał się oddać kwotę niemalże dwukrotnie większą. W chwili podpisywania umowy mężczyzna nie zwrócił uwagi na wysokość opłat naliczonych przez stronę przeciwną. Gdy zabrakło środków na spłatę długu, wierzyciel wypowiedział umowę pożyczki. W następstwie tego pozwał naszego klienta o zapłatę ponad ośmiu tysięcy złotych.

Sąd otrzymując pozew wraz z dokumentację pożyczkową wydał nakaz zapłaty, od którego wnieśliśmy sprzeciw.

W treści pisma procesowego podnieśliśmy kilka zarzutów. Uwypukliliśmy dwie rażąco wysokie opłaty.

Te opłaty nie powinny wiązać konsumenta. W toku postępowania doszło do wymiany poglądów i twierdzeń stron. W ich efekcie jednak nie doszło do zmiany pierwotnych stanowisk. My wnosiliśmy o oddalenie powództwa w całości, z kolei powód twardo stał na stanowisku, że przysługuje mu roszczenie w kwocie wskazanej w pozwie.

Jeszcze przed wydaniem orzeczenia Sąd dopuścił dowód z dokumentów i wydruków przedłożonych przez powoda na okoliczność ustalenia ich treści. Gdy Sąd rozważył argumenty jednej i drugiej strony przeszedł do wydania rozstrzygnięcia. W nieco ponad trzy miesiące od przesłania nakazu zapłaty Sąd Rejonowy w Tarnowie I Wydział Cywilny wydał wyrok, w którym oddalił powództwo.

Warto zwrócić uwagę i pochwalić Sąd nie tylko ze względu na prawidłowe i pozytywne dla kredytobiorcy orzeczenie, ale również na krótki czas rozpoznania sprawy.

Wielu osobom spór sądowy kojarzy się z przewlekłością. Powyższy wyrok przełamuje społeczne myślenie o opieszałości polskich sądów.

Nie bójmy się zatem sytuacji kiedy powód kieruje pozew do sądu. Jeżeli otrzymałeś zobowiązanie do wniesienia odpowiedzi na pozew, bądź nakaz zapłaty, pamiętaj żeby zareagować w odpowiednim terminie. Nawet przy umowach podpisanych w placówkach pożyczkodawców werdykt Sądu bywa korzystny dla konsumenta.

Otrzymałeś korespondencje z Sądu, w której Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni występuje jako wierzyciel? Nie bój się wejść w spór. Grono specjalistów z zakresu zadłużenia czeka by Ci pomóc. Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu: + 48 735 119 530

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/sprawa-z-eos-1-fiznfs/