Niezasadne roszczenie Efficenter Sp. z o. o.

Dziś opiszemy pewne niezasadne roszczenie, które wystosowano do naszej klientki.

Jak zaczyna się historia opisująca to niezasadne roszczenie? Kilka miesięcy temu do Kancelarii zgłosiła się Pani Maria, która otrzymała pozew od firmy Efficenter Sp. z o. o. Powód wskazywał, że zakupił wierzytelność pozwanej wynikającą z umowy pożyczki. Umowę klientka zawarła z Arena Finance Sp. z o. o. a wierzytelność przekazano drogą umowy cesji.

Pozwana była przerażona.

Nigdy nie zawierała umowy pożyczki z takimi podmiotami. Pani Maria bała się ewentualnego wyroku zasądzającego i przyszłej egzekucji. Z opisu klientki wynikało, że sprawa nie ma żadnych szans powodzenia.

Analiza przesłanych do kancelarii dokumentów, już na wstępnie wykazała, że chodzi o niezasadne roszczenie.

Powód dochodził od naszej klientki niezasadnego roszczenia, zarówno co do samej zasady, jak również wysokości. Ponadto Efficenter Sp. z o. o. nie wykazał aby doszło do nabycia przez niego spornej wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki rzekomo zawartej z Arena Finance Sp. z o. o. Wnieśliśmy odpowiedź na pozew, podnosząc powyższe zarzuty.

Sąd Rejonowy w Ostródzie nie przychylił się do przedstawionej przez Kancelarię argumentacji. W efekcie zasądził w całości roszczenie wskazane w pozwie. Z takim rozstrzygnięciem nie mogłem się zgodzić.

Zarekomendowałem Pani Marii wniesienie apelacji.

Klientka pomimo wielu obaw i ryzyka przegranej, ostatecznie zgodziła się na zaskarżenie w całości niekorzystanego dla niej wyroku. Sąd Okręgowy w Elblągu uwzględnił w całości przygotowaną przez Kancelarię apelację. Finalnie oddalił w całości powództwo powoda, jak również przyznał koszty za obie instancje.

Obawy klientki okazały się niesłuszne, ponieważ dzięki pomocy uzyskanej w Kancelarii Szantar i Wspólnicy Pani Maria uniknęła obowiązku zapłaty nienależnego świadczenia, jak również postępowania egzekucyjnego.

Nawet wstępne przeświadczenie klienta o przegranej, nie wyklucza możliwości wygrania sprawy i oddalenia powództwa w całości.

Zawsze dokumenty otrzymane z Sądu powinien ocenić profesjonalny pełnomocnik w osobie adwokata bądź radcy prawnego. Taki człowiek posiada fachową wiedzę i doświadczenie pozwalające na rzeczową ocenę szans powodzenia sprawy.

W wielu innych sprawach prowadzonych przez Kancelarię Szantar i Wspólnicy przeciwko podmiotowi Efficenter Sp. z o. o., udaje się uzyskać pozytywne dla naszych klientów rozstrzygnięcia. Nawet pomimo początkowego nierokowania tychże spraw.

Autor: Radca prawny Piotr Frydrych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/innovatio-risk-solutions-limited-wygrana-w-ii-instancji/