Sprawa z BNP Paribas Bank Polska – obrona procesowa.

Dziś na blogu obrona procesowa w sprawie z BNP Paribas Bank Polska.

Pani Katarzyna odebrała nakaz zapłaty na kwotę ok. 50 000 zł w sprawie wytoczonej przez BNP Paribas Bank Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Reprezentujemy naszych Klientów również w sprawach o zapłatę wytoczonych przez instytucje bankowe, jak np. BNP Paribas Bank Polska. Z taką sprawą zgłosiła się do nas Pani Katarzyna.

Zawsze powtarzamy Naszym Klientom, aby w przypadku otrzymania z Sądu nakazu zapłaty czy innej korespondencji, np. zobowiązania do odpowiedzi na pozew, odpowiednio zareagowali i podjęli obronę procesową.

Po odbiorze nakazu zapłaty w sprawie z powództwa BNP Paribas Polska rozpoczął się 14 dniowy termin do złożenia sprzeciwu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty można złożyć osobiście lub też powierzyć reprezentacje przed Sądem profesjonalnemu pełnomocnikowi. Tak też zrobiła nasza klientka. Zleciła Naszej Kancelarii obronę procesową.

Działając w imieniu Naszej Klientki złożyliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty. Podnieśliśmy w nim szereg zarzutów dotyczących przedstawionych przez powoda dowodów załączonych do pozwu. Należy mieć na uwadze, że po otrzymaniu i przeanalizowaniu dokumentacji okazać się może, że powód – w tym przypadku Bank- nie przedstawił dowodów, które wykazują zasadność roszczenia co do zasady i wysokości. Taka też sytuacja miała miejsce w sprawie Pani Katarzyny.

Powodowy Bank nie przedstawił wystarczających dowodów zasadności swego żądania.

Po wymianie pism procesowych, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny oddalił w całości powództwo BNP Paribas Bank Polska.

Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników – radców prawnych i adwokatów. Posiadamy wieloletnią praktykę w występowaniu w obronie procesowej po stronie pozwanych. W następstwie naszego doświadczenia i reprezentowania Klientów w tysiącach spraw możliwa jest skuteczna obrona procesowa.

Zostałeś pozwany i zastanawiasz się czy obrona procesowa jest opłacalna ?

Zgłoś się do Nas i powierz Naszej Kancelarii prowadzenie sprawy w postępowaniu sądowym. Zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/pozyczka-zawarta-z-aasa-polska-sa-i-wygrana/