Pozew od Prokura NSFIZ i nasza wygrana

Dziś sprawa Pana Adama, który skontaktował się z nami po tym, jak odebrał z Sądu pozew od Prokura NSFIZ z siedzibą we Wrocławiu.

Przedstawiamy wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Radomsku. Była to sprawa z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny zamknięty z siedzibą we Wrocławiu.

Po otrzymaniu i analizie dokumentów od klienta, podjęliśmy się reprezentowania klienta w tej sprawie. Powód – Prokura NSFIZ oparł swoje roszczenie na umowie pożyczki rzekomo udzielonej naszemu klientowi przez spółkę Vivus Finance sp. z o.o. Na podstawie dokumentów przedłożonych przez powoda wywiedliśmy szereg zarzutów. Dotyczyły one zarówno co do istnienia roszczenia powoda, jego wysokości a także samej legitymacji procesowej czynnej powoda. W efekcie nasza argumentacja okazała się słuszna!

Sąd Rejonowy w Radomsku po roku od doręczenia pozwu naszemu klientowi, oddalił powództwo w całości. Mało tego, zasądził od Prokura NSFIZ na rzecz naszego klienta zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 1817 zł.

Efekty? Powództwo od Prokura NSFIZ oddalone w całości (9.000,00 zł) oraz zasądzony na rzecz naszego klienta zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 1817 zł.

Nasz klient nie musi zawracać już na rzecz Prokura NSFIZ oraz Vivus Finance sp. z o.o. żadnej kwoty! Codziennie od wielu lat zajmujemy się oddłużaniem konsumentów w sprawach z bankami i parabankami. Dlatego potrafimy Ci pomóc.

Dlatego jeśli i Ty odebrałeś pozew bądź nakaz zapłaty od Prokura NSFIZ z siedzibą w Wrocławiu albo Vivus Finance sp. z o.o. skontaktuj się z nami!

Nie chowaj dokumentów z Sądu do szuflady. Ukrycie nakazu zapłaty nie uchroni Cię od egzekucji komorniczej! Dlatego prześlij nam koniecznie wszelkie dokumenty, które otrzymałeś z Sądu. Tylko w taki sposób będziemy mogli dokonać wnikliwej ich analizy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/powodztwo-innovatio-risk-solution-limited/