Pozew o zapłatę – SKOK im. Stefczyka przegrała w całości.


W dzisiejszym wpisie przybliżymy pozew o zapłatę, jaki otrzymali nasi klienci od SKOK im. Stefczyka z siedzibą w Gdyni. Małżeństwo zgłosiło się do nas po tym, jak otrzymało z Sądu pozew na kwotę ponad 33 000,00 zł !


Klienci odebrali również zobowiązanie z Sądu do złożenia odpowiedzi na pozew o zapłatę w terminie 14 dni od daty jego odbioru. Nie mogliśmy czekać z założonymi rękoma. Czas na złożenie odpowiedzi na pozew uciekał. Poprosiliśmy klientów o udzielenie nam pełnomocnictwa do reprezentowania ich w sprawie z powództwa SKOK im. Stefczyka z siedzibą w Gdyni i po jego uzyskaniu mogliśmy działać.

Złożyliśmy odpowiedź na pozew o zapłatę w ­­­­­­terminie 14 dni od jego odbioru przez pozwanych. 

Nasze zarzuty miały doprowadzić do oddalenia powództwa w całości. W toku postępowania złożyliśmy jeszcze dwa kolejne pisma, w których odpowiedzieliśmy na zarzuty strony powodowej. Postępowanie trwało prawie rok, ale warto było tyle czekać. 

Sąd oddalił powództwo SKOK im. Stefczyka przeciwko naszym klientom w całości. Dodatkowo Sąd zasądził od powoda na rzecz naszych klientów zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.600,00 zł.


Efekt: Oddalone powództwo w całości, zasądzony na rzecz naszych klientów od powoda zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 3.600,00 zł.


Ten wyrok to ogromny sukces naszych klientów, a także ogromna ulga. Nie są już bowiem zobowiązani do zapłaty żadnej kwoty na rzecz SKOK im. Stefczyka. Co więcej, dzięki tej wygranej sprawie nasi klienci są o krok bliżej do całkowitego oddłużenia!


Jeżeli znajdujesz się w podobnej sytuacji jak nasi klienci, tj. odebrałeś właśnie z Sądu pozew o zapłatę bądź nakaz zapłaty wraz z pozwem w sprawie, w której jako powód występuje SKOK im. Stefczyka z siedzibą w Gdyni – nie czekaj! Pamiętaj, by nie chować dokumentów z Sądu do szuflady. Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście! Zgłoś się do nas! Zajmiemy się Twoją sprawą. Dołożymy wszelkich starań, by powództwo wniesione przeciwko Tobie zostało oddalone w całości. Nawet jeśli postępowanie przed Sądem trwa rok i dłużej to warto czekać na sukces! Kolejna wygrana sprawa przybliży Cię do upragnionego celu. Całkowitego oddłużenia!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/wniesienie-apelacji-i-wygrana-trzech-klientow/