Refinansowanie i przegrana Alektum Capital II AG

Pani Jola zwróciła się do nas po pomoc w wyjściu z pętli zadłużenia, w którą wpadła m.in. przez znane nam dobrze refinansowanie.

Jednym z podmiotów, który pozwał klientkę i skorzystał z mechanizmu jakim jest refinansowanie był Alektum Capital II AG. Powód wystąpił z żądaniem zapłaty ponad 8 tysięcy złotych! Pani Jola nie zawierała jednak żadnych umów z tym podmiotem i chciała abyśmy złożyli w jej imieniu sprzeciw od nakazu zapłaty.

Okazało się, że Alektum Capital II AG nabyło rzekomy dług od Ducatos sp. z o.o.

Pani Jola nie przypominała sobie jednak, by otrzymała kiedykolwiek od Ducatos sp. z o.o. jakiekolwiek pieniądze. Wyszło na to, że Ducatos sp. z o.o. refinansował inną umowę pożyczki – zawartą z podmiotem PrimaStar sp. z o.o. Alektum Capital II nie przedłożyło jednak umowy zawartej przez Panią Jolę z PrimaStar sp. z o.o. Dodatkowo, w żaden sposób nie wykazało, ażeby Pani Jola otrzymała od nich pieniądze. Co więcej, Alektum Capital II AG nie wykazało również, ażeby posiadało legitymację procesową w sprawie z uwagi na liczne uchybienia umowy cesji wierzytelności.

Podnieśliśmy w naszych pismach procesowych, że wobec naszej klientki zastosowano niedozwolony mechanizm. To refinansowanie zobowiązania, które wpędza pożyczkobiorców w jeszcze większe zadłużenie.

Niejednokrotnie spotykaliśmy się z tym, że powód nie próbował nawet wykazać, że pozwany zawarł umowę, która miała podlegać refinansowaniu. To wszystko powoduje, że tak często sprawy, w których pojawia się wątek refinansowania kończą się sukcesem kancelarii! Tak właśnie było w tej sprawie. Kolejny raz Sąd powiedział nie umowie refinansującej pożyczkę i oddalił powództwo w całości.

Czy mechanizm refinansowania pożyczki jest Ci znany?

Refinansowałeś jakieś zobowiązanie i pozwała Cię firma pożyczkowa lub podmiot, któremu sprzedano Twój dług? Warto, byś zadziałał, bo może się okazać, że firma pożyczkowa nie ma prawa żądać już zapłaty kwot większych, aniżeli to co zapłaciłeś.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/powodztwo-ultimo-portfolio-investment/