Roszczenie Alektum Capital II AG zredukowane o cztery tysiące.

W tym miejscu przedstawimy Państwu jak wyglądał przeprowadzony przez nas spór sądowy o roszczenie Alektum Capital II AG.

Roszczenie Alektum Capital II AG. wobec naszego klienta opiewało na ponad sześć tysięcy złotych. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty. W efekcie przekazał sprawę do rozpoznania sądowi właściwości ogólnej pozwanego.

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego wnieśliśmy sprzeciw.

Strona przeciwna powoływała się na nabycie wierzytelności wobec pozwanego. Miała swoje źródło w podpisanej przez naszego klienta umowie pożyczki. Umowa pożyczki konsumenckiej przewidywała dwie opłaty, które naszym zdaniem były nienależne. Warto zaznaczyć, że całkowity koszt pożyczki stanowił niemalże dwukrotność całkowitej kwoty pożyczki. Należy zaznaczyć, że podpisanie umowy pożyczki na wzorcu umownym przygotowanym przez pożyczkodawcę nie oznacza, że naliczone w niej koszty są zasadne. Sąd naszym zdaniem powinien ocenić stosunek umowny i orzec, że naliczone dodatkowe opłaty nie wiążą konsumenta.

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej wydał wyrok redukując roszczenie Alektum Capital II AG o 25 procent.

Naszym zdaniem mając na uwadze wysokość kosztów przewidzianych w umowę Sąd zasądził zbyt wysoką kwotę. Dlatego wnieśliśmy apelację. Sąd I instancji naszym zdaniem nie dokonał prawidłowych wyliczeń. Przeoczył on wysokość wpłat dokonanych przez klienta na rzecz pożyczkodawcy przed wytoczeniem powództwa.

Nasza apelacja odniosła sukces w całości – roszczenie Alektum Capital II AG zostało obniżone o ponad cztery tysiące złotych.

Sąd Okręgowy w Gliwicach zmienił zaskarżony wyrok. W następstwie tego zasądził od pozwanego na rzecz powoda jedynie sumę niespłaconego kapitału pożyczki. Orzeczenie Sądu zredukowało nie tylko kwotę należności głównej, ale również odsetki i koszty sądowe. Efektem postępowania jest oszczędność klienta w wysokości przekraczającej ponad cztery tysiące złotych. Taki wyrok należy uznać za niewątpliwy sukces.

Podpisałeś umowę pożyczki z pożyczkodawcą, ale masz wątpliwość, czy kwota dochodzonego roszczenia nie jest za wysoka?

Z naszego doświadczenia wynika, że firmy pożyczkowe, bądź podmioty skupujące od nich długi dochodzą na drodze sądowej wierzytelności znacząco zawyżonych. Jeżeli masz wątpliwości czy dług realnie istnieje w kwocie wskazanej przez drugą stronę stosunku prawnego, skontaktuj się z nami w celu analizy swojej sytuacji prawnej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/wygrana-z-ultimo-na-ponad-6-tysiecy-zlotych/