Wygrana ze SKOK Stefczyka!

Wielu myśli, że wygrana z podmiotem SKOK Stefczyka czy z bankiem jest niemożliwa.

Z podmiotami tymi faktycznie często trudniej jest uzyskać wyrok oddalający powództwo w całości czy w części, wygrana ze SKOK Stefczyka czy podobnymi podmiotami może być ciężka, jednakże nie jest to niemożliwe! Doskonale pokazują to ostatnie wyroki w prowadzonych przez nas sprawach z powództwa SKOK Stefczyka.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni pozwała naszego klienta o zapłatę.

Wygrana ze SKOK Stefczyka miała miejsce m.in. ze względu na skutek uchybień w dokumentacji oraz bierności dowodowej. W efekcie tego nie udało się powodowi uzyskać wyroków zasądzających!

Nasz klient, dzięki naszej pomocy, uzyskał prawomocny już wyrok oddalający powództwo na kwotę niemal 7 000,00 zł. Sąd Rejonowy podzielił nasze wątpliwości co do prawidłowości wypowiedzenia umowy i uznał, że było ono nieskuteczne! Ponadto Sąd uznał, że SKOK Stefczyka nie udźwignął ciężaru dowodu w sprawie!

Tym samym, Sąd Rejonowy przyznał nam rację, że bierność powoda może skutkować tylko i wyłącznie oddaleniem powództwa w całości.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni po uzyskaniu niekorzystnego dla siebie wyroku oddalającego powództwo wydanego przez Sąd Rejonowy złożyła apelację, jednakże Sąd Okręgowy w Poznaniu nie uwzględnił jej argumentacji i oddalił apelację w całości!

Podobnie, w dniu 31 grudnia 2021r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni przegrała z nami sprawę na niebagatelną kwotę 33 000,00 zł! Spodziewamy się, że i w tej sprawie SKOK Stefczyka złoży apelację, jednakże nasi prawnicy będą robić wszystko, by korzystny dla klienta wyrok uprawomocnił się.

Te sukcesy pokazują, że ze wygrana ze SKOK im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni jest realna!

Dlatego też, jeżeli tylko otrzymałeś pozew bądź nakaz zapłaty zgłoś się do nas, pomożemy! Nasi prawnicy dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiedzą jakich uchybień procesowych szukać, by działać skutecznie i wygrać! Nasz numer telefonu to: to: 735 119 530.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem http://konsument-wygrywa.pl/blog/