Wygrana z Ultimo na ponad 6 tysięcy złotych!

Dziś wygrana z Ultimo Portfolio Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Jeśli ten podmiot pozwał Cię i nie wiesz co zrobić to koniecznie przeczytaj ten wpis.

Co zrobić aby wygrana z Ultimo Portfolio Investment S.A. stała się realna? Przede wszystkim spróbuj podjąć obronę procesową przed sądem. Najgorszą z możliwych opcji jest schowanie otrzymanej korespondencji urzędowej i udawanie, że nic się nie dzieje.

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty podejmij jak najszybsze kroki, bowiem czas na złożenie sprzeciwu jest ściśle ograniczony.

Jeżeli w ciągu 14 dni nie wniesiesz sprzeciwu, nakaz zapłaty się uprawomocni. Potem już tylko moment do zajęcia przez komornika twojego rachunku bankowego.

Z naszego doświadczenia wynika, że warto przedstawiać swoje argumenty przed sądem, jeżeli powodem w sprawie jest Ultimo. Podmiot ten masowo nabywa wierzytelności, których stan prawny jest co najmniej wątpliwy. Wierzytelności są zawyżone, a wykazanie ich przed sądem przez podmiot, który operuję masą różnych dokumentów dotyczącą tysięcy dłużników niezwykle trudne.

Warto przedstawić do analizy profesjonalistom od oddłużania całą korespondencję otrzymaną z sądu.

Właśnie w ten sposób zachowała się ostatnio nasza klientka, która otrzymała pozew o zapłatę od Ultimo Portfolio wraz z nakazem zapłaty. Każdą otrzymaną kartę zeskanowała i przesłała nam na adres mailowy. My z kolei po zapoznaniu się z całością dokumentacji wnieśliśmy sprzeciw. Podnieśliśmy w nim wiele wątpliwości co do wykazania roszczenia przez powoda.

Powód powoływał się na nabycie wierzytelności wobec pozwanej od pożyczkodawcy, który udziela kredytów konsumenckich. Prześledziliśmy umowę cesji wraz załącznikami, umowę pożyczki i resztę dokumentów jakie przedstawił powód. Naszym zdaniem nie wykazał swojego roszczenia co do zasady oraz wysokości. Inaczej mówiąc, staliśmy na stanowisku, że Ultimo Portfolio nie ma żadnej wierzytelności wobec pozwanej.

Po wymianie pism procesowych, w których strona przeciwna nie odniosła się do wszystkich naszych zarzutów i twierdzeń, sprawa dojrzała do rozstrzygnięcia. Sąd Rejonowy w Opolu oddalił powództwo.


Konsumentka wygrała spór sądowy, wobec czego nie ma żadnego obowiązku, by płacić na rzecz Ultimo jakąkolwiek kwotę pieniędzy. Z naszego doświadczenia wynika, że spór sądowy z masowym nabywcą wierzytelności bardzo często kończy się szczęśliwie dla konsumenta, czego przykładem jest powyższe orzeczenie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/powodztwo-invesystem-sp-zoo-oddalone/