Sąd oddalił powództwo w całości, Heimondo sp. z o.o. obciążone kosztami procesu

Nasza Klientka odebrała nakaz zapłaty oraz pozew od firmy Heimondo sp. z o.o. i zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc prawną. Podjęliśmy się sporządzenia sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz poprowadzenia sprawy sądowej.

Heimondo sp. z o.o. to spółka, z którą mamy spore doświadczenie procesowe, dzięki czemu udało nam się uzyskać korzystny dla Klienta wyrok.

Sąd oddalił powództwo w całości, a kosztami procesu obciążył Heimondo.

Przeciwnik: Heimondo sp. z o.o.

Rodzaj sprawy: sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona w postępowaniu sądowym

Rezultat: powództwo Heimondo zostało oddalone w całości