Zostałeś pozwany przez Eques Creditum NSFIZ? Podejmij z nami obronę procesową!?

Sprawy przeciwko funduszom skupującym długi są naszą specjalnością. Bardzo często udaje nam się wygrywać spory w całości. W opisywanym przypadku nasza Klientka została pozwana przez Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny i otrzymała nakaz zapłaty na ponad 6.000,00 zł.

Jak się okazało, roszczenie o zapłatę takiej kwoty nie przysługiwało funduszowi. Podjęliśmy się obrony naszej Klientki w sądzie i w konsekwencji udało nam się doprowadzić do oddalenia powództwa w całości. Co więcej, koszty procesu poniósł fundusz.

Możemy śmiało powiedzieć, że takie rezultaty udaje się nam uzyskać dzięki naszej doświadczonej kadrze. Nasi prawnicy posiadają bogatą wiedzę oraz umiejętności, co sprawia, że jesteśmy w stanie uzyskiwać pozytywne rezultaty w sprawach naszych Klientów.

Przeciwnik: Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

Rodzaj sprawy: sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona przed powództwem, oddłużanie

Rezultat: wygrana, powództwo funduszu oddalone w całości