Życie bez długów jest możliwe!

Jeżeli wierzyciel wystąpi na drogę sądową z powództwem nie oznacza to, że nie masz szans na wygraną.

Nasze doświadczenie od lat pokazuje, że firmy chwilówkowe mają duże trudności, by wykazać zasadność dochodzonego roszczenia. Jeżeli w toku procesu strona pozwana sformułuje odpowiednie zarzuty istnieje duża szansa, że Sąd oddali powództwo w całości. Warto, by sędzia rozpoznający sprawę przyjrzał się także postanowieniom umownym zawartych w treści umowy pożyczki, na której zawarcie powołuje się strona przeciwna. Jeżeli umowa kredytu zawiera klauzule abuzywne to nie masz obowiązku, by płacić nienależne opłaty na rzecz wierzyciela. W powadzonych przez nas sprawach już nie raz wykazywaliśmy, że pożyczkodawcy narzucają na pożyczkobiorców postanowienia, które w sposób rażący naruszają interesy konsumenta poprzez nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego niekorzyść.